കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ ചിത്രബ്ലോഗം 2 കൂടി സന്ദർശിക്കുക. എന്റെ എല്ലാത്തരം എഴുതക്കങ്ങളക്കങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന ബ്ലോഗ് വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Friday, July 2, 2010

എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണന് ആദരാഞ്ജലികൾ!

എം
.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു.

ജൂലായ്
2: പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചു. 70 വയസായിരുന്നു.


4 comments:

സുപ്രിയ said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍......

Naushu said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍......

ഉപാസന || Upasana said...

:-(

Unknown said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍.